Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna to jedna z najbardziej skutecznych metod postępowania terapeutycznego, którą wykorzystuje się do leczenia zaburzeń o podłożu depresyjnym i lękowym.

Na czym polega psychoterapia poznawczo-behawioralna?

terapia poznawczo-behawioralna Warszawa

Korzenie terapii poznawczo-behawioralnej sięgają lat 60. XX wieku, kiedy to amerykański psychiatra Aaron Beck zaczął opierać swoją terapię na przekonaniu, iż wzorce zachowań człowieka są wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie jego myśli, emocji i zachowań. Na przestrzeni czasu wzorce te ulegają utrwaleniu i stają się automatycznymi reakcjami na określone bodźce, które je wyzwalają.

W ramach prowadzonych działań terapeutycznych terapeuta poznawczo-behawioralny stara się pomóc pacjentowi wyjść poza utrwalone wzorce zachowania i je zmodyfikować. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której reakcje pacjenta ranią innych ludzi lub przysparzają mu kłopotów, a więc są społecznie uznawane za niewłaściwe. Niewłaściwe rekcje są naturalną konsekwencją zaburzeń w postrzeganiu świata, które stanowią przedmiot leczenia terapeutycznego. Można zatem stwierdzić, iż psychoterapia poznawczo-behawioralna ma za zadanie wykryć nieprawidłowości w postrzeganiu rzeczywistości tzw. zniekształcone interpretacje i zastąpić je właściwymi, co w konsekwencji doprowadzi do zmiany zachowań i postaw pacjenta.

Komu może pomóc dobry terapeuta poznawczo-behawioralny?

Ze względu na specyfikę prowadzonej terapii psychoterapia poznawczo-behawioralna postrzegana jest jako najskuteczniejsza metoda leczenia zaburzeń o podłoży lękowym i depresyjnym. W związku z tym stosuje się ją podczas pracy z:

Terapeuta poznawczo-behawioralny to również osoba, która może pomóc w skutecznej walce z:

Umów się na spotkanie z certyfikowanym psychoterapeutą: