mgr Monika Misiec

Specjalista psycholog kliniczny, Psychoterapeuta, Superwizor psychoterapii

Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Monika Misiec

Doświadczenie

 • W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • W Warszawskim Szpitalu dla Dzieci
 • W Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie
 • W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Na stażach w: Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, Instytucie Kardiologii w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie
 • Jako prowadząca zajęcia na kursach w dziedzinie psychoterapii i psychiatrii oraz psychologii rozwojowej

Wykształcenie

 • Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  2020 r.

 • kursy w zakresie superwizji psychoterapii

  2015 – 2016 r.

 • Dyplom Państwowy Specjalisty w Dziedzinie Psychologii Klinicznej

  2014 r.

 • Certyfikat ukończenia kursu teoretycznego specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

  2013 r.

 • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  2012 r.

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie psychologii klinicznej

  2012 r.

 • ukończenie 4-letniego atestowanego szkolenia podyplomowego w zakresie psychoterapii

  2008 r.

 • magister psychologii

  2005 r.

 • magister filologii angielskiej

  2003 r.

Certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeuty nr 597 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Certyfikat Superwizora nr 167 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Dyplom Państwowy Specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizuje się w:

 • terapii integratywnej, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu systemowego i teorii więzi
 • terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży od lat 15
 • terapii osób w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych i rodzinnych; osób doświadczających: problemów emocjonalnych i w relacjach z ludźmi, zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju i osobowości
 • wspieraniu rodziców, macoch, ojczymów i osób spodziewających się dziecka
 • wspieraniu osób chcących odkrywać i rozwijać swoje mocne strony i bardziej cieszyć się życiem
 • terapii szkoleniowej, terapii dla psychoterapeutów i psychiatrów

Cena spotkania (50 min): 220 zł

Umów się na spotkanie z certyfikowanym psychoterapeutą: