mgr Ilona Popławska

psychoterapeutka poznawczo‐behawioralna i integracyjna, psycholożka

Certyfikat Psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Ilona Popławska

Praca z Pacjentami 9 lat

Doświadczenie

 • Oddział Dzienny i Całodobowy Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • I oraz III Klinika Psychiatryczna w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Poradnia Psychoonkologii w Narodowym Instytucie Onkologii
 • Poradnia Leczenia Uzależnień Goplańska

Wykształcenie

 • 2020 – w trakcie – Specjalizacja z psychologii klinicznej, 4-letnie studia podyplomowe CMKP

 • 2020 – Centrum CBT-EDU w Warszawie, 4- letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej

 • 2017 – Uniwersytet SWPS w Warszawie, Psychologia Kliniczna i Zdrowia, studia magisterskie

 • 2016 – Program Licencyjny Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie, 5-letnie podyplomowe szkolenie terapeutyczne w podejściu integracyjnym

 • 2002 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjologia oraz pedagogika społeczna, studia magisterskie

Certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Specjalizuje się w:

 • zaburzeniach lękowych
 • zaburzeniach adaptacyjnych
 • zaburzeniach osobowości
 • zaburzeniach pod postacią somatyczną
 • zaburzeniach odżywiania (bulimia, napadowe objadanie się)
 • zaburzeniach nastroju
 • wsparciu psychoterapeutycznym dla osób doświadczających kryzysu lub nagłej zmiany
 • pracy z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, przyjrzeć się swojemu życiu i relacjom które tworzą
 • pomocy osobom, które doświadczają: trudności w codziennym funkcjonowaniu, trudności w relacjach, niskiego poczucia własnej wartości, braku akceptacji dla swoich uczuć i potrzeb
 • pomocy osobom, które doświadczają: problemów związanych ze stresem i trudnymi wydarzeniami, poczucia braku motywacji lub poczucia sensu, trudności w radzeniu sobie z emocjami i negatywnymi myślami

Umów się na spotkanie z certyfikowanym psychoterapeutą: