mgr Karolina Wysocka

Psycholog, Psychoterapeuta

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB

Karolina Wysocka

Doświadczenie

 • na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych prowadząc terapię grupową
 • w przychodniach i poradniach psychologicznych prowadząc psychoterapię indywidualną
 • staże kliniczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Wykształcenie

 • 2008-2013 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, studia magisterskie - kierunek Psychologia (specjalność psychologia kliniczna)

 • 2014-2018 - Centrum CBT-EDU w Warszawie, 4 -letni Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego

Dodatkowe szkolenia

 • Szkolenie "Psychodrama w Terapii Schematu - techniki zaawansowane" organizowane przez Centrum CBT-EDU w Warszawie
 • Szkolenie z Terapii Par w nurcie poznawczo-behawioralnym organizowane przez Centrum CBT-EDU w Warszawie
 • Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii organizowane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • "LGBTQ bez tajemnic-wiedza i kompetencje w pracy pomocowej" organizowane przez Otwartą Przestrzeń w Warszawie
 • Szkolenie z Procedury "Niebieskiej Karty" w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie
 • Szkolenie : "Metodologia pracy z pacjentami z osobowością zależną. Paradygmat Poznawczo-Behawioralny" organizowane przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO w Warszawie
 • Szkolenie: " Praca z relacją i na relacji z pacjentami z osobowością borderline" - organizowane przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO w Warszawie
 • Szkolenie: "Tendencje samobójcze, interwencje kryzysowe, uzależnienie w Terapii Dialektycznej- Behawioralnej" - organizowane przez Centrum DBT Emocje w Warszawie
 • Szkolenie "Spotkania indywidualne z pacjentami z osobowością borderline w Terapii Dialektyczno- Behawioralnej" - organizowane przez Centrum DBT Emocje w Warszawie

Umów się na spotkanie z certyfikowanym psychoterapeutą: