mgr Anna Sternik

Psychoterapeuta, Psychoterapeuta DDA, Psycholog

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Anna Sternik

Doświadczenie

 • 2004-2011 - Poradnia Rodzinna, SP ZOZ Centrum Odwykowe, Warszawa, psycholog, psychoterapeuta współuzależnienia i osób z syndromami Dorosłego Dziecka Alkoholika i Dorosłego Dziecka z rodziny Dysfunkcyjnej oraz przemocy w rodzinie
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia MSWiA, Warszawa, psycholog, psychoterapeuta osób z syndromem DDA i DDD
 • Uniwersytet SWPS, pracownik dydaktyczny, wykładowca, wyróżniony nagrodą dydaktyczną za uzyskanie wysokiej oceny prowadzonych zajęć, przyznana przez Prodziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Studium Przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP

Wykształcenie

 • 2019- Instytut Analizy Grupowej "Rasztów" ( podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), Warszawa

 • Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP

 • Studium Przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP

 • Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii IPZ PTP

 • WSPiZ im.L.Koźmińskiego, studia podyplomowe, Psychologia Transportu

 • Uniwersytet SWPS, Warszawa, studia wyższe magisterskie pięcioletnie, kierunek: Psychologia, specjalność Społeczna Psychologia Kliniczna

Certyfikaty

 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1225 wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dodatkowe szkolenia

 • 2019 – Wprowadzenie do Terapii Schematów oraz wprowadzenie do Terapii Dialektyczno-Behawioralnej – Akademia Motywacji i Edukacji, Warszawa (120h)
 • 2019 – „Trening uważności” (mindfulness) jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu – konferencja szkoleniowa Fundacja ETOH (24h)

Specjalizuje się w:

 • Psychoterapii uzależnienia, współuzależnienia oraz osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych
 • Udzielaniu profesjonalnego wsparcia w obszarze wypalenia zawodowego

Cena spotkania (50 min): 200 zł

Umów się na spotkanie z certyfikowanym psychoterapeutą: