mgr Anna Sternik

Psycholog, Psychoterapeuta DDA, Psychoterapeuta uzależnień

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1225 wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Anna Sternik

Doświadczenie

 • Poradnia Rodzinna, SP ZOZ Centrum Odwykowe, Warszawa, psycholog, psychoterapeuta współuzależnienia i osób z syndromami Dorosłego Dziecka Alkoholika i Dorosłego Dziecka z rodziny Dysfunkcyjnej oraz przemocy w rodzinie
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia MSWiA, Warszawa, psycholog, psychoterapeuta osób z syndromem DDA i DDD
 • Uniwersytet SWPS, pracownik dydaktyczny, wykładowca, wyróżniony nagrodą dydaktyczną za uzyskanie wysokiej oceny prowadzonych zajęć, przyznana przez Prodziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS
 • współpraca z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie: wprowadzania programów ograniczania picia; tworzenia nowych narzędzi diagnostycznych dotyczących patologicznego hazardu oraz dostępności leczenia dla problemowych i patologicznych h
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia, SP ZOZ Centrum Odwykowe, Warszawa, kierownik poradni, psychoterapeuta uzależnienia i współuzależnienia i osób z syndromami Dorosłego Dziecka Alkoholika i Dorosłego Dziecka z rodziny Dysfunkcyjnej
 • Centrum Terapii Dialog, Warszawa, psycholog, psychoterapeuta osób z syndromem DDA i DDD

Wykształcenie

 • Uniwersytet SWPS, Warszawa, studia wyższe magisterskie pięcioletnie, kierunek: Psychologia, specjalność Społeczna Psychologia Kliniczna

  2004

 • WSPiZ im.L.Koźmińskiego, studia podyplomowe, Psychologia Transportu

  2004

 • Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP (250 h)

  2006

 • Studium Przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP (120 h)

  2008

 • Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii IPZ PTP (370 h)

  2009

Dodatkowe szkolenia

 • 2004 i 2005 - Praktyka Pomagania Dorosłym Dzieciom Alkoholików (łącznie 120 h), Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawa
 • 2005 - Osoby uzależnione i współuzależnione z zaburzeniem osobowości (28 h), Warszawa, C.S. Edukator
 • 2005 - Pomoc terapeutyczna małżeństwom z problemem alkoholowym (20h), Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Gdańsk
 • 2005 - Psychoterapia osób współuzależnionych (120 h) IPZ PTP, Warszawa
 • 2015 - Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu w świetle wieloczynnikowej koncepcji patologicznej hiperseksualności, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień (60 h), Kraków
 • 2016 - Dialog motywujący, Akademia Motywacji, Warszawa (14 h)
 • 2018 - Dialog motywujący w pracy grupowej (60 h), Pracownia Motywacji i Zmian, Warszawa (32 h)
 • 2017 i 2018 - Program ograniczania picia (36 h), Fundacja ETOH w Warszawie i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Specjalizuje się w:

 • Psychoterapii osób z syndromem DDA, DDD
 • Terapii uzależnień i współuzależnienia
 • Diagnostyce i leczeniu uzależnień (narkotyki, alkohol, leki, hazard, komputer)

Cena spotkania (50 min): 200 zł

Umów się na spotkanie z certyfikowanym psychoterapeutą: