mgr Julia Amarowicz-Pietrasiewicz

Psycholog dzieci i młodzieży

Certyfikat Trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Julia Amarowicz-Pietrasiewicz

Wykształcenie

 • Podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Ośrodku MABOR

  2006-2009

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, specjalizacja psychoterapia (studia magisterskie)

  1998-2003

Certyfikaty

 • Certyfikat Trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dodatkowe szkolenia

 • 75-godzinny kurs "Neuropsychologia Kliniczna Dziecka w Centrum CBT"
 • Warsztaty oraz grupa seminaryjno-superwizyjna w Ośrodku MABOR dot. pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
 • Podyplomowe Studium Psychoterapii w Ośrodku INTRA – seminarium
 • Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej – organizatorzy Niebieska Linia i Fundacja Dzieci Niczyje
 • Dwuletni staż podnoszący kwalifikacje zawodowe, organizatorzy: Stowarzyszenie OPTA, Towarzystwo Pomocy Młodzieży, Fundacja Bene Vobis, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie Bliżej Dziecka
 • Bateria Testów 5/6, 7/9, 10/12 oraz Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 w Polskim Towarzystwie Psychologiczno-Pedagogicznym; Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS – Pracownia Testów PTP

Konsultacje w językach

 • Angielski

Cena spotkania (50 min): 150 zł

Umów się na spotkanie z certyfikowanym psychoterapeutą: