mgr Magdalena Zawadzka

Psycholog, Psycholog dzieci i młodzieży

Certyfikat Superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Magdalena Zawadzka

Wykształcenie

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

    1996 r.

Certyfikaty

  • Certyfikat Superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, Towarzystwo Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

Dodatkowe szkolenia

  • „Podstawy systemowej terapii rodzin” - szkolenie prowadzone przez pracowników Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Konsultacje w językach

  • Polski

Cena spotkania (50 min): 300 zł

Umów się na spotkanie z certyfikowanym psychoterapeutą: